INFORMATII DE PRESA  
14.10.2009  
 

Informatii de presa

In perioada 01.09.2009 - 30.09.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 681 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2416 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 302 sanctiuni  contraventionale insumand 208.400  lei RON.

 

A. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA SEPTEMBRIE :

A1. ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna septembrie 2009 au fost realizate 268 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 83 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 80.000 lei.

Analiza situatiei accidentelor de munca

In luna septembrie, s-au inregistrat 3 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt .

Nu au fost inregistrate evenimente mortale.

 

A2. ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1.Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii septembrie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.687  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.787 contracte individuale de munca si 2.044 incetari de activitate.

La data de 30.09.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 67.005.

 

2. Control relatii de munca

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

In luna septembrie au fost controlati un numar de 413 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 8.539 de salariati, din care 2.685 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 219 sanctiuni contraventionale din care 55 amenzi contraventionale, insumand  128.400 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  164 avertismente contraventionale.

De asemenea au fost depistati 44 angajatori la care lucrau 69 persoane fara forme legale, din care 29 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 103.500 lei.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA SEPTEMBRIE

 

1. Campanie nationala privind verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca precum si identificarea cazurilor de munca nedeclarata in domeniul constructiilor.

Urmare dispozitiilor Inspectiei Muncii, in perioada 23 - 25.09.2009 a fost initiata o actiune de control tip campanie la societatile cu obiect de activitate  constructii.

 

I.Obiectivul Campaniei

- Verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcţiilor a prevederilor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă precum si indentificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarata.

- Indentificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor si a tinerilor.    

 

II.Grup ţintă

Santierele de constructii, in special acelea in care se desfasoara activitati de sapaturi si demolari.

 

a. Rezultatele campaniei  in domeniul relatiilor de  munca:

-Au fost verificati un numar de 58 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2766 salariati, din care 314 femei.

-Cu ocazia controalelor au fost constatate 344 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 21 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 40.000 lei.

-Astfel, 11 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 25.500 lei. Au fost depistate 17 persoane  care lucrau fara forme legale.

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:

- nu se respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca anterior inceperii raporturilor de munca, contrar art. 276 lit e din Legea nr. 53/2003 ;

- nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la I.T.M. Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;

- nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor fiscale lunare privind comisionul datorat, contrar art. 5 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 ;

- netransmiterea in termen legal a registrului de evidenta al salariatilor in forma electronica ;

- nerespectarea obligatiei de a tine o evidenta a orelor prestate de fiecare salariat.

- nerespectarea repaosului saptamanal;

- neinitierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate ;

- neintocmirea regulamentului intern ;

- negarantarea in plata a salariului minim brut pe tara .

 

b. Rezultatele campaniei  in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Au fost verificati un numar de 58 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 2766 de salariati. Au fost constatate un numar de 154 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, a HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile. 

Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 154 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar 25 agenti economici au fost sanctionati cu amenzi contraventionale in valoare de 19.000 lei.

 

Deficiente frecvent constatate in domeniul SSM:

- nerealizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor de accidentare;

- lipsa materialelor necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

- nefinalizarea sau lipsa planului de protectie si prevenire pe santiere;

- lipsa instructiunilor proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

- lucratorii nu poarta E.I.P. din dotare;

- neacordarea echipamentului individual de protectie;

- lipsa masurilor de protectie la amenajarea schelelor de lemn;

- lipsa semnalizarii de securitate;

- neluarea unor masuri de electrosecuritate la aparatul de sudura;

- lipsa autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

- utilizarea de echipament individual de protectie deteriorat.

 

2. Intalnire cu angajatorii din domeniul constructiilor

In ziua de 29.09.2009, I.T.M. Neamt, a organizat o intalnire cu angajatorii din domeniul constructiilor unde au fost invitati un numar de 68 de unitati.

ITM Neamt a fost reprezentat de conducerea institutiei si de inspectori de munca iar agentii economici de conducerile acestora si/sau specialisti in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

In cadrul acestei intalniri s-au prezentat rezultatele controalelor efectuate in campaniile din lunile iulie si august anul 2009, deficiente constatate, masuri si  sanctiuni aplicate.

Tot la aceasta intalnire s-a analizat evolutia accidentelor de munca din anii 2007, 2008 si 2009, fiind prelucrate o serie de materiale pentru constientizarea angajatorilor cu privire la expunerea lucratorilor la azbest si necesitatea respectarii HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile.

Deasemenea, s-a adus la cunostinta angajatorilor actiunile derulate si rezultatele acestora cu privire la munca nedeclarata.

 

3.  Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

Obiectivele Campaniei

a) generale

- Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

- Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b) specifice

- Creşterea numărului de angajatori controlaţi;

- determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social.

 

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, inspectoratele teritoriale de muncă au efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii, indiferent de obiectul de activitate.

 

Campania in luna septembrie s-a desfăşurat începând cu data de 04.09.2009, in zilele de 10.09.2009, 17.09.2009 si 21.09.2009 .

Au fost verificati un numar de 171 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 754 salariati, din care 477 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 638 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 52 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 lei.

Astfel, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 12.000 lei. Au fost depistate 8 persoane  care lucrau fara forme legale.

 

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

- neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

- neintocmirea pontajelor;

- nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

- neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;

- neintocmirea regulamentului intern.

 

4. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate panificatie din judetul Neamt

In data de 28.09.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate panificatie din judetul Neamt.

Au fost verificati 13 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul panificatiei a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, din care 5 amenzi contraventionale in cuantum total de 12.000 lei, au fost aplicate pentru cele 8 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

 

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

- neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

- neintocmirea corecta a pontajelor;

- neacordarea sporului de repaus saptamanal;

- nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

- nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

- netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

- lipsa regulamentului intern;

- nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

14.10.2009