INFORMATII DE PRESA  
11.11.2009  
 

Informatii de presa

 

          In perioada 01.10.2009 - 31.10.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

          In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 537 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 2.681 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 216 sanctiuni  contraventionale insumand 105.800  lei RON.

         

ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA OCTOMBRIE :

 

In luna octombrie 2009 au fost realizate 205 vizite de control si evaluare la unitati economice.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 24 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 20.500 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna octombrie, s-au inregistrat la sediul institutiei noastre, urmatoarele evenimente:

·         5 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt.

·         1 accident de munca cu invaliditate;

·         4 evenimente mortale;

ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii octombrie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.668  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 1.905 contracte individuale de munca si 2.364 incetari de activitate.

La data de 31.10.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 66.546.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna octombrie au fost controlati un numar de 332 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 8.698 de salariati, din care 2.774 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 192 sanctiuni contraventionale din care 45 amenzi contraventionale, insumand  85.300 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  147 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 32 angajatori la care lucrau 44 persoane fara forme legale, din care 14 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 66.000 lei.

 

 

EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA OCTOMBRIE

 

1.        Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

 

Obiectivele Campaniei

a) generale

-Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

-Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

-Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b) specifice

-Creşterea numărului de angajatori controlaţi;

-determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social.

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, inspectoratele teritoriale de muncă au efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii, indiferent de obiectul de activitate.

Campania in luna octombrie s-a desfăşurat începând cu data de 01.10.2009, in zilele de 06.10.2009, 14.10.2009, 20.10.2009 si 30.10.2009  .

Au fost verificati un numar de 105 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1329 salariati, din care 534 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 683 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 62 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 27.000 lei.

Astfel, 14 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 25.500 lei. Au fost depistate 17 persoane  care lucrau fara forme legale.

 

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

-        neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

-        neintocmirea pontajelor;

-        nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

-        neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;

-        neintocmirea regulamentului intern.

 

2.        Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate restaurante, hoteluri si alte facilitati de cazare din judetul Neamt

 

In data de 28.10.2009,  s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate restaurante, hoteluri si alte facilitati de cazare din judetul Neamt.

Au fost verificati 15 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul panificatiei a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, din care 4 amenzi contraventionale in cuantum total de 6.300 lei, au fost aplicate pentru cele 4 persoane care prestau activitate fara a avea incheiate contracte individuale de munca conform art. 276, alin.1, lit. e din Legea nr. 53/2003 modificata si completata.

Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca:

-          neincheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca;

-          neintocmirea corecta a pontajelor;

-          neacordarea sporului de repaus saptamanal;

-          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte;

-          nedepunerea in termen legal a declaratiilor fiscale privind comisionul;

-          netransmiterea modificarilor la registrul salariatilor in format electronic;

-          lipsa regulamentului intern;

-          nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.

 

3.        Campanie nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de muncă nedeclarată in domeniul silviculturii, exploatarii forestiere si prelucrarii lemnului

 

Obiectivele Campaniei

 

-          Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

-          Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

-          Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

 

Campania in luna octombrie s-a desfăşurat pe parcursul a 4 saptamani, in zilele de 07 - 09.10.2009, 15 - 16.10.2009, 22 - 23.10.2009, 27 - 28.10.2009.

Au fost verificati un numar de 125 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1737 salariati, din care 436 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 981 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 73 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 34.200 lei.

Astfel, 11 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 27.000 lei. Au fost depistate 18 persoane  care lucrau fara forme legale.

 

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

-          neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

-          neintocmirea pontajelor;

-          nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

-          netransmiterea registrului electronic si a modificarilor;

-          neasigurarea repausului saptamanal;

-          neinitierea negocierii colective la nivel de unitate.

 

        4. Simpozionul Tehnico-Stiintific  Organizat La Bacau

 

          In perioada 14 - 16 octombrie s-a desfasurat la Bacau, simpozionul tehnico stiintific, in cadrul manifestarilor prilejuite de “Saptamana europeana pentru sanatate si securitate in  munca”, sub sloganul: “LOCURI DE MUNCA SIGURE SI SANATOASE - BINE PENTRU TINE. Bine pentru afacere - O campanie Europeana privind evaluarea riscurilor”

          La aceasta instalnire, au participat directorul coordonator, seful serviciului Control  SSM si 5 inspectori de munca din cadrul I.T.M. Neamt.

          Toti cei 7 participanti din partea I.T.M. Neamt au prezentat, in cadrul simpozionului, lucrari cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor si imbunatatirea mediului de munca din intreprinderi.

 

11.11.2009