INFORMATII DE PRESA  
20.01.2010  
 

Informatii de presa

 

            In perioada 01.12.2009 - 31.12.2009 activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2009”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 si a Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

            In aceasta perioada, 20 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au  verificat 520 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 3019 deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea  masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, s-au aplicat 159 sanctiuni  contraventionale insumand  57.800 lei RON.

           

A.      ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA DECEMBRIE :

 

           A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

 

In luna decembrie 2009 au fost realizate 143 controale la agentii economici din judet.

Totodata cu ocazia controalelor s-au aplicat un numar de 14 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.500 lei.

 

2. Analiza situatiei accidentelor de munca

 In luna decembrie, s-au inregistrat 2 accidente cu incapacitate temporara de munca la agentii economici de pe raza judetului Neamt .

In luna decembrie nu au fost  inregistrate accidente de munca mortale

 

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

   1. Evidenta angajatori, inregistrari, evidenta contracte individuale de munca

La sfarsitul lunii decembrie 2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt erau  inregistrati un numar de  7.462  agenti economici cu capital privat activi.

In aceasta perioada s-au inregistrat 985 contracte individuale de munca si 3.685 incetari de activitate.

La data de 31.12.2009, numarul de contracte individuale de munca active existente in evidenta I.T.M. Neamt  a fost de 62.866.

 

2. Control relatii de munca

 

Actiunile intreprinse au avut ca obiectiv principal identificarea angajatorilor care folosesc forta de munca fara forme legale si luarea masurilor care se impun pentru a determina angajatorii sa respecte prevederile legale in domeniul relatiilor de munca.

 In luna decembrie au fost controlati un numar de 377 agenti economici la care isi desfasurau activitatea un numar de 16.400 de salariati, din care 7.502 femei. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 145 sanctiuni contraventionale din care 28 amenzi contraventionale, insumand  56.300 lei  pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 130/1999, republicata si Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si  117 avertismente contraventionale.

 De asemenea au fost depistati 19 angajatori la care lucrau 21 persoane fara forme legale, din care 15 femei. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fara forme legale a fost de 37.000 lei.

 

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA DECEMBRIE

 

1.                    Urmare aplicarii prevederilor Legii nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-au redus numarul de posturi de la 84 la 71, un numar de 7 angajati  au fost preavizati in acest sens, iar 6 posturi vacante  au fost desfiintate.

 

2.                   Urmare aplicarii aceluiasi act normativ, respectiv Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009, Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt a preluat activitatea de indrumare si control, asistenta si incluziune sociala la nivelul judetului Neamt, preluand in acest sens 2 posturi de inspector social din cadrul Inspectoratului Social Regional Nord-Est-Inspectia Sociala Judeteana Neamt.  

 

3.         Campanie nationala privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată „O  ZI  PE  SĂPTĂMÂNĂ”

 

Obiectivele Campaniei

a) generale

Ř        Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare;

Ř        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Ř        Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate.

Ř        Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

b) specifice

Ř        Creşterea numărului de angajatori controlaţi;

Ř        determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le înregistra în termenul legal la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia societatea are sediul social.

Grup ţintă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, inspectoratele teritoriale de muncă au efectuat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la toţi angajatorii, indiferent de obiectul de activitate.

 

Campania in luna decembrie s-a desfăşurat începând cu data de 10.12.2009, in zilele de 17.12.2009 si 22.12.2009  .

Au fost verificati un numar de 85 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 1.310 salariati, din care 1.122 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 401 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 38 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 lei.

Astfel, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 12.000 lei, pentru un numar de 6 persoane care lucrau fara forme legale.

 Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ř        neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

Ř        neintocmirea pontajelor;

Ř        nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

Ř        neinregistrarea in termen a declaratiilor fiscale;

Ř        neintocmirea regulamentului intern;

Ř        neindeplinirea masurilor dispuse de inspectorii de munca;

Ř        netransmiterea registrului de evidenta al salariatilor in format electronic.

 

4.                    Campanie nationala privind identificarea si combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfasoara activitatea in statiunile montane

 

Obiectivele Campaniei

·          Identificarea angajatorilor care folosesc personal cu incalcarea dispozitiilor art. 16 din Codul muncii si adoptarea masurilor care se impun pentru respectarea de catre angajatorii care au ca obiect de activitate in urmatoarele domenii vizate de Campanie: CAEN grupa I – Hoteluri si restaurante, toate activitatile din acesta grupa; CAEN subgrupa 79 – activitati ale agentiilor turistice si a tur operatorilor , alte servicii de rezervare si asistenta turistica; codul CAEN 9004 activitati de gestionare a salilor de spectacole; cod CAEN 9200 – activitati de jocuri de noroc si pariuri ; codurile CAEN 9321 si 9329 – alte activitati recreative si distractive, codul CAEN 9604 activitati de intretinere corporala.

·          Identificarea angajatorilor care utilizeaza munca copiilor si a tinerilor.

·          Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori care au ca obiect de activitate unul sau mai multe din cele expuse anterior, a prevederilor legale mentionate.

·          Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.

 

Durata Campaniei

            Campania in luna decembrie s-a desfasurat in perioada 03.12.2009-29.12.2009 si s-a adresat in principal judetelor cu relief montan, unde activitatea turistica este in dezvoltare pe durata sezonului de iarna.

Au fost verificati un numar de 79 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora la care prestau activitate un numar de 648 salariati, din care 393 femei.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 327 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999. Au fost aplicate 31 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.500 lei.

Astfel, 6 angajatori care practica munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art. 276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenda in valoare de 10.500 lei, pentru 7 persoane care lucrau fara forme legale.

Deficiente  constatate in domeniul relatiilor de munca:

Ř        neincheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;

Ř        nedepunerea in termen a dovezilor de calculare a drepturilor salariale;

Ř        netransmiterea registrului electronic si a modificarilor;

Ř        neasigurarea repausului saptamanal.

 

3. Actiune de control la unitatile cu obiect de activitate Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine din judetul Neamt

In data de 15.12.2009, s-a desfasurat o actiune de control, in timpul noptii, la unitatile cu obiect de activitate Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule din judetul Neamt.

Au fost verificati 17 angajatori, obiectivul actiunii de control a fost verificarea respectării de către unitatile din domeniul Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, a prevederilor legale în ceea ce privesc relatiile de munca, in special munca fara forme legale si securitatea si sanatatea in munca.

In urma controlului au fost aplicate 11 avertismente contraventionale.

 

4. Instruire inspectori de munca cu privire la supravegherea pietei in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii

 

In perioada 7-9 decembrie 2009, la Sinaia s-a desfasurat un simpozion cu tema Supravegherea pietei in domeniul de competenta a Inspectiei Muncii, la care au participat si 2 inspectori de munca din partea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Acestia au beneficiat de o instruire de specialitate, tematica abordata fiind in concordanta cu noua legislatie europeana in domeniu.

Dintre subiectele abordate, care au trezit un real interes din partea participantilor amintim: noua Directiva masini nr. 42/2006/CE si noul regulament al Comisiei Europene.

 

5. Organizarea unei inspectii folosindu-se metoda „Impunerea de masuri cu directie speciala” si abordand tema „Accesul persoanelor in parchetele de exploatare forestiera si fondul forestier”

 

In cursul lunii septembrie anul 2009, ITM Neamt a distribuit unor angajatori ce desfasoara activitati in domeniul exploatarii forestiere, un set de formulare in vederea centralizarii informatiilor referitoare la accesul persoanelor in parchetele de exploatare forestiera si respectiv fondul forestier.

Dupa centralizarea datelor primite de la respectivii angajatori, ITM Neamt a desfasurat o serie de actiuni de control la o parte din acestia pentru a verifica la fata locului realitatea si corectitudinea datelor furnizate in formularele mentionate anterior, urmand ca actiunea sa continue in lunile urmatoare.

 

6. Verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive in silozurile de cereale si fabricile de producere a nutreturilor combinate

Ca urmare a rezultatelor vizitelor de inspectie efectuate de inspectoratele teritoriale de munca din intreaga tara, in urma carora au fost evidentiate frecvente deficiente in activitatile silozurilor de cereale si fabricilor de producere a nutreturilor combinate, referitoare la sanatatea si securitatea lucratorilor, si analizand datele referitoare la dinamica accidentelor de munca, inregistrate in perioada  2006-2008 la nivel national, ITM Neamt a continuat si in luna decembrie seria actiunilor de control.

Aceste actiuni au urmarit respectarea prevederilor legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca la receptionarea, conditionarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole cu scopul de a scadea numarului de accidente de munca si imbolnaviri profesionale.

 

7. Imbunatatirea mediului de munca in domeniul constructii prin promovarea dialogului social

In data de 22.12.2009, ITM Neamt a organizat o intalnire cu administratori ai firmelor de contructii din Piatra Neamt, pentru a informa participantii cu privire la modul de implementare a unor acte normative specifice domeniului constructii cum ar fi:

a.       HG 1875/2005

b.       HG 300 /2006

c.       Legea 319/2006 si pentru a oferi acestora o serie de exemple de accidente de munca produse pe raza judetului Neamt.

La aceasta intalnire au participat 30 reprezentanti si administratori ai firmelor de constructii din Piatra Neamt, cu aceasta ocazie discutandu-se prevederile actelor normative mai sus mentionate. Din partea ITM Neamt a participat 2 inspectori de munca si directorul adjunct  pe probleme de Sanatate si Securitate in Munca.

 

8. Informatii legislative.

   In Monitorul Oficial nr.779 din 13.11.2009, a fost publicata Legea nr.331 din 11.11.2009  prin care s-a modificat dispozitiile art.276,alin.1,lit. e din Codul muncii, astfel: ,,primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1),se sanctioneaza  cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei’’.

             Modificarile intervenite asupra dispozitiilor art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii, au intrat in vigoare si s-au aplicat incepand cu data de 13.12.2009.

 

           C. Informatii privind evidenta angajatorilor si a contractelor individuale de munca inregistrate la ITM Neamt,conform Legii nr.130/1999 republicata.

          

In perioada 01.01. – 31.12.2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt s-au inregistrat conform prevederilor Legii nr. 130/1999 un numar de 799  agenti economici cu capital privat.

            Subliniem ca numarul total al angajatorilor activi, cu capital privat aflati in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, la finele lunii decembrie 2009 este de 7462 angajatori.

            Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului 2008, cand s-au inregistrat 1541 angajatori se constata ca in perioada 01.01. – 31.12.2009 este o scadere cu 742  angajatori.

 

In perioada 01.01. – 31.12.2009 la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt s-au inregistrat conform prevederilor Legii nr. 130/1999 un numar de 19.018  contracte individuale de munca.

Fata de aceeasi perioada a anului 2008,cand s-au inregistrat 29.443, se constata o scadere a numarului de contracte individuale de munca inregistrate in perioada 01.01. – 31.12.2009 cu 10.425 contracte.

La finele lunii decembrie 2009, numarul total al contractelor individuale de munca aflate in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt este de 62.866.

Din punct de vedere a dinamicii fortei de munca, in anul 2009 au fost inregistrate un numar de 19.018 contracte individuale de munca si au incetat din diverse motive prevazute de Legea nr.53/2003 modificata si complatata un numar de 33.153, deci avem un trend puternic descendent al angajarilor si semnificativ crescator al incetarilor de activitate comparativ cu anii anteriori. 

 

 

20.01.2010                                                                                                I.T.M. Neamt

                                                                                                            Purtator de cuvant