Comunicat de presa  COMUNICAT DE PRESA
   Informatii de presa   In perioada 05.03.2008 - 07.03.2008, in judetul Neamt, s-a desfasurat Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale precum si verificarea conditiilor de munca si a modului in care se respecta prevederile legale de securitate si sanatate in activitatea desfasurata in domeniul fabricarii produselor de morarit si panificatie.
Obiectivul campaniei
- Verificarea respectarii de catre angajatorii din domeniul fabricarii produselor de morarit si panificatie a prevederilor legale în ceea ce priveste: securitatea si sanatatea în munca, conditiile de munca, respectiv relatiile de munca precum si identificarea angajatorilor care folosesc lucratori fara forme legale de angajare;
- Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatorii din domeniul fabricarii produselor de morarit si panificatie a prevederilor legale mentionate;
- Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor în ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale în domeniul relatiilor de munca, al conditiilor de munca, al securitatii si sanatatii în munca;
- Identificarea angajatorilor care utilizeaza munca copiilor si a tinerilor.

  In aceasta perioada, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 78 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 501 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 72 de angajatori si au fost aplicate 83 de sanctiuni contraventionale insumand 40.400 lei RON.

A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca
 Au fost verificati un numar de 78 de agenti economici sau puncte de lucru ale acestora.
Cu ocazia controalelor au fost constatate 384 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999 republicata, Legii nr.130/1996 republicata. Au fost sanctionati 39 de angajatori si au fost aplicate 47 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 28.400 lei.
Cu aceasta ocazie, 6 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 19.500 lei. Au fost depistate 13 persoane care lucrau fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 8.900 lei .

Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:
- Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca ;
- Nu sunt respectate prevederile legale privind achitarea comisionului;
- Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;
- Nu se respecta prevederile legale referitoare la depunerea declaratiilor lunare si inventar;
- Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);
- Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca ;
- Nu se respecta prevederile art. 132-133 din Legea nr. 53/2003 privind acordarea sporului pentru orele prestate in zilele de repaus saptamanal.
- Nu se respecta dispozitiile legale referitoare la intocmirea regulamentului intern si aducerea acestuia la cunostinta salariatilor;
- Angajatorii nu au completat regulamentul intern cu prevederile OUG 96/2003 si Legii 202/2002;
- Angajatorii nu au intocmite si nu au comunicat salariatilor fisele de post;

B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 Au fost verificati un numar de 42 agenti economici sau puncte de lucru ale acestora. Au fost constatate un numar de 117 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin H.G. 1425/2006, a H.G. 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.
 Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 117 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca.au fost sanctionati 33 de angajatori si au fost aplicate 36 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 12.000 lei.

Deficiente frecvent constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- lipsa buletinelor de verificare pentru centura de impamantare.
- lipsa instructiunilor proprii de securitate a muncii;
- lipsa planului de prevenire si protectie;
- lipsa masurilor de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa sau indirecta;
- lipsa evaluarii riscurilor la locurile de munca;
- lipsa materialelor de instruire a lucratorilor;


Purtator de cuvant, .I.T.M. Neamt
12.03.2008