Comunicat de presa  COMUNICAT DE PRESA
   In cursul zilei de luni 11.02.2008, la initiativa domnului Toader Mocanu- prefectul judetului Neamt, a avut loc o intalnire de lucru cu sefii serviciile deconcentrate subordonate Ministerului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse. Prezent la intalnire, domnul Popescu Ioan-inspectorul sef al ITM Neamt a prezentat activitate inspectoratului si problemele cu care se confrunta. Inspectorul sef a mentionat faptul ca, in activitatea de verificare a modului în care angajatorii respecta prevederile HG nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, o problema deosebita o constituie parte din institutiile publice si in special primariile care nu au transmis inca la sediul ITM Neamt, registru general de evidenta a salariatilor in forma electronica, desi termenul a expirat la data de 31.03.2007. La initiativa domnului prefect Toader Mocanu s-a hotarat ca in perioada imediat urmatoare sa se constituie o echipa mixta de lucru Institutia Prefectului – ITM care sa contacteze direct primariile in vederea rezolvarii problemei.
    “Potrivit HG nr. 161/2006 modificata prin HG nr.53/2007 fiecare angajator ( indiferent de forma capitalului social: de stat sau privat ) are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor si de sa-l transmita la sediul ITM Neamt, in forma electronica. Procedura privind transmiterea registrului in forma electronica este prevazuta in Ordinul MMFES nr. 20/2007. Termenul de transmitere, la sediul ITM Neamt, a registrului in forma electronica este de 20 de zile de la data angajarii primului salariat, iar pentru angajatorii care la data intrarii in vigoare a HG nr.161/2006, respectiv 01.09.2006, aveau incadrat personal cu contract individual de munca, termenul de transmitere a registrului a expirat la data de 31.03.2007. Neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la ITM in termenele si forma prevazute de HG nr 161/2006, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 la 5000 lei”
   Deasemeni o problema deosebita o constituie “societatile de lichidare judiciara”, care odata cu preluarea pentru administrare judiciara sau lichidare judiciara a unor angajatori, nu respecta legislatia muncii, in sensul ca, pastreaza si completeaza, fara drept, carnetele de munca ale salariatilor, nu emit decizii de incetare a raporturilor de munca si nu elibereaza carnetele de munca ale fostilor salariati, nu depun state de plata a salariilor (unde este cazul), nu depun declaratii fiscale lunare, nu depun registru general de evidenta a salariatilor. Urmare discutiilor purtate cu domnul prefect Toader Mocanu s-a identificat o prima solutie, organizarea unei intalniri, in data de 14.02.2008, intre conducerea ITM Neamt si reprezentantii “lichidatorilor judiciari”.Inspector sef,
Jur. Ioan Popescu

13.02.2008