Comunicat de presa  ,,MUNCA LA NEGRU’’ INFRACTIUNE INCEPAND CU 09.01.2006
    Potrivit Art.19(3) din Legea nr. 403 din 27/12/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în munca, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09/01/2006, ,, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penală fapta persoanei care în mod repetat utilizează persoane care desfășoară activități salarizate, fără respectarea dispozițiilor legale ce reglementează încheierea contractului individual de munca.

Răspunderea penală, revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridică, respectiv altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoana juridică, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoana fizica.’’

Potrivit art. 16 din Legea nr.53/2003 –Codul muncii - ,, Contractul individual de munca se încheie în baza consimțământului părților, în forma scrisă, în limba romana. Obligația de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoana juridică, persoana fizica autorizata sa desfășoare o activitate independenta, precum și asociația familială au obligația de a încheia, în forma scrisă, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.’’


Conducerea I.T.M.Neamt - 14.02.2006