Comunicat de presa  COMUNICAT DE PRESA
    In Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000 modificata si completata, sunt stabilite masurile de protectie a lucratorilor in situatiile in care se inregistreaza temperaturi extreme scazute, ce trebuiesc asigurate in mod obligatoriu de catre angajatori.
    Prin temperaturi extreme scazute se întelege temperaturi sub minus 20°C sau când indicele de racire scade sub pragul valoric de minus 32.
    Temperaturile sunt temperaturi monitorizate si certificate de Institutul National de Meteorologie si Hidrologie si transmise de centrele regionale ale acestuia.
    Masurile pentru asigurarea conditiilor de microclimat la locul de munca vor fi stabilite de angajator, împreuna cu reprezentantii sindicatelor sau, dupa caz, cu reprezentantii alesi ai salariatilor. În unitatile în care functioneaza comitetele de securitate si sanatate în munca masurile vor fi stabilite de acestea.
    În perioadele cu temperaturi scazute extreme angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza în aer liber:
    -distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb;
    -acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop în care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;
    -asigurarea echipamentului individual de protectie.
    Angajatorii care nu pot asigura conditiile prevazute anterior vor lua, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, dupa caz, urmatoarele masuri:
    -reducerea duratei zilei de lucru;
    -întreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii în locurile în care aceasta nu poate fi întrerupta, potrivit prevederilor legale. Aceste masuri suplimentare se vor stabili daca temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv.
    In cazul in care se intrerupe activitatea, angajatorii, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, precum si ordonatorii de credite sau conducatorii institutiilor finantate din fonduri extrabugetare, dupa caz, vor stabili modalitatile de recuperare a timpului nelucrat si modalitatile de plata, dupa cum urmeaza:
    -prin recuperarea în urmatoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectiva a activitatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute anterior;
    -fara recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activitatii, dar cu acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul efectiv lucrat.
    Pentru prevenirea unor îmbolnaviri determinate de munca în conditii de temperaturi extreme se vor lua urmatoarele masuri:
    a) asigurarea de catre angajator a examenului medical la angajare si a controlului medical periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scazute;
    b) asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate sanitara a persoanelor afectate;
    c) trecerea, dupa posibilitati, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme.
    Pe durata întreruperii colective a lucrului contractele individuale de munca ale salariatilor se mentin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în munca.
    Neluarea masurilor de prevenire constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei, daca faptele nu au fost savârsite în astfel de conditii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.
    In ultima perioada nu au fost transmise atentionari sau avertizari referitoare la inregistrarea unor temperaturi extreme in judetul Neamt.Conducerea I.T.M.Neamt - 16.01.2008