Comunicat de presa  COMUNICAT DE PRESA
  In perioada 08.04.2008 - 11.04.2008, in judetul Neamt, s-a desfasurat Campania Nationala privind identificarea cazurilor de munca fara forme legale la agentii economici care debiteaza si prelucreaza cherestea (exceptand fabricarea mobilei si altor produse din lemn), precum si respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
  Obiectivul campaniei
  Identificarea angajatorilor care folosesc personal fara forme legale de angajare si luarea masurilor care se impun pentru respectarea de catre angajatorii care au ca obiect de activitate debitarea si prelucrarea cherestelei (exceptând fabricarea mobilei si a altor produse din lemn), a prevederilor legale din domeniile relatiilor de munca, sanatatii si securitatii în munca si diminuarea consecintelor sociale si economice negative ale acestor fenomene.
  Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatorii care au ca obiect de activitate debitarea si prelucrarea cherestelei a prevederilor legale mentionate;
  Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucratorilor în ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale în domeniul relatiilor de munca, al conditiilor de munca, al securitatii si sanatatii în munca;
  Identificarea angajatorilor care utilizeaza munca copiilor si a tinerilor.

  In aceasta perioada, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au verificat 85 angajatori, ocazie cu care s-au constatat 775 deficiente in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. S-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Urmare controalelor efectuate, au fost sanctionati 78 de angajatori si au fost aplicate 109 de sanctiuni contraventionale insumand 75.100 lei RON.

  A. Rezultatele campaniei privind relatiile de munca
  Au fost verificati un numar de 85 de agenti economici.
  Cu ocazia controalelor au fost constatate 521 deficiente privind incalcarea Legii nr.53/2003, Legii nr.130/1999 republicata, Legii nr.130/1996 republicata. Au fost sanctionati 33 de angajatori si au fost aplicate 51 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.100 lei.
  10 angajatori care practicau munca fara forme legale, au fost sanctionati pentru incalcarea art.276,alin.1,lit.e din Codul muncii cu amenzi in valoare de 22.500 lei. Au fost depistate 15 persoane care lucrau fara forme legale. Pentru incalcarea altor prevederi legale, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 2.600 lei .

  Deficiente frecvent constatate in domeniul relatiilor de munca:
   - Angajatorii nu respecta prevederile legale referitoare la incheierea in forma scrisa a contractelor individuale de munca;
   - Nu se tine o evidenta clara a orelor de munca prestate de salariati ( pontaje lipsa sau nereale);
   - Nu se respecta prevederile legale privind negocierea contractului colectiv de munca;
   - Nu se respecta prevederile legale privind depunerea in termen legal la ITM Neamt a statelor de plata a salariilor insotite de actele ce atesta plata lunara a contributiilor;
   - Nu se respecta prevederile art. 132-133 din Legea nr. 53/2003 privind acordarea sporului pentru orele prestate in zilele de repaus saptamanal;
   - Nu se respecta dispozitiile legale referitoare la intocmirea regulamentului intern si aducerea acestuia la cunostinta salariatilor;
   - Angajatorii nu au completat regulamentul intern cu prevederile OUG nr.96/2003 si Legii nr. 202/2002;

  B. Rezultatele campaniei in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  Au fost verificati un numar de 62 agenti economici. Au fost constatate un numar de 254 deficiente privind incalcarea dispozitiilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor de aplicare aprobate prin H.G. 1425/2006, a H.G. 300/2006 privind santierele temporare si mobile precum si a altor acte normative aplicabile.
  Au fost dispuse de catre inspectorii de munca un numar de 254 masuri privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Au fost sanctionati 45 de angajatori si au fost aplicate 58 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 50.000 lei.

  Deficiente frecvent constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
   - lipsa evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor;
   - lipsa planului de prevenire si protectie care sa cuprinda masuri organizatorice si tehnice pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor;
   - lipsesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca intocmite functie de conditiile concrete existente la locurile de munca din unitate;
   - lipsa materialelor necesare formarii si instruirii lucratorilor;
   - lipsa masurilor organizatorice pentru asigurarea primului ajutor in caz de nevoie;
   - nereglarea dispozitivelor de protectie astfel incat sa asigure protectia lucratorilor: cutitul divizor si aparatoarea de protectie la circularele de tivit si spintecat;
   - fierastraul circular nu are cutit divizor;
   - lipsa semnalizarii de securitate: riscurile mecanice la gater sau a riscurilor electrice in cazul unor tablouri electrice;
   - lipsa unor dispozitive de protectie impotriva factorilor de risc mecanici: aparatori de protectie la gater si la organele de transmisie a unor circulare;
   - neasigurarea masurilor de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta: nelegarea unor gatere la centura de impamantare sau neverificarea prizei de pamant;Conducerea I.T.M.Neamt - 16.04.2008