FORMULARE  


// -->
Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular si cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectarii informatiei
descarca (.pdf)
Autorizare functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
Formular - Cerere autorizare functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si opis
descarca (.doc)
Formular - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii
descarca (.doc)
Autorizarea functionari din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (HG 1426/2006) - documente necesare
descarca (.pdf)
Autorizare/Avizare materii explozive (Legea nr.126/1995)
Formular - Cerere catre I.T.M pentru acordarea autorizatiei conform art. 8 si/sau art. 9 Legea 126/1995
descarca (.doc)
Formular - Lista articolelor pirotehnice
descarca (.doc)
Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectiea
Formular - Cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie
descarca (.doc)
Formular - Cerere de reinoire certificat de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie
descarca (.doc)
Formular - Cerere in vederea avizarii documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniulsecuritatii si sanatatii in munca
descarca (.doc)
Formular - Notificare pentru prestare permanenta in regim de stabilire
descarca (.doc)
Formular - Notificare pentru prestare temporara sau ocazionala
descarca (.doc)
REGES - REVISAL - ZILIERI
Formular - Cerere pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor .doc
descarca (.doc)
Formular - Adresa de inaintare a registrului de evidenta electronica a salariatilor REVISAL
descarca (.doc)
Formular - DECIZIE - delegare de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca
descarca (.doc)
Formular - DECIZIE - delegarea de competenta pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
descarca (.doc)
Formular - Informare incheiere contract prestari servicii REVISAL
descarca (.doc)
Formular - Cerere eliberare registre evidenta zilieri
descarca (.doc)
Formular - Adresa inaintare extras din registrul de evidenta a zilierilor
descarca (.doc)
Agenti de plasare forta de munca in strainatate (Legea 156-2000) - Anexe (Norme)
Contract de Mediere.doc (anexa 1)
descarca (.doc)
SITUATIA privind persoanele mediate si angajate in strainatate.doc (anexa 2)
descarca (.doc)
FORMULAR de inregistrare agent de plasare pentru desfasurarea activitatii de plasare a fortei de munca in strainatate.doc (anexa 3)
descarca (.doc)
NOTIFICARE de inregistrare furnizor de plasare pentru desfasurarea activitatii de plasare a fortei de munca in strainatate.doc (anexa 4)
descarca (.doc)
NOTIFICARE de inregistrare furnizor de plasare transfrontaliera pentru desfasurarea activitatii de plasare a fortei de munca in strainatate.doc (anexa 5)
descarca (.doc)
Eliberare Carnete/Adeverinta Vechime
Formular - Cerere eliberare carnet/adeverinta vechime munca
descarca (.doc)
Formular - Proces verbal eliberare carnet/adeverinta vechime munca
descarca (.doc)
Legea 544-2001
Formular - Cerere de informatii de interes public (Legea 544/2001) (anexa 4)(.doc)
descarca (.doc)
Formular - Reclamatie administrativa tip1 (Legea 544/2001) (anexa 5)(.doc)
descarca (.doc)
Formular - Reclamatie administrativa tip2 (Legea 544/2001) (anexa 6)(.doc)
descarca (.doc)
Formular - sesizare(.doc)
descarca (.doc)
Formular - Cerere inscriere in audienta (.doc)
descarca (.doc)
ALTE MODELE DE FORMULARE
Formular - Cerere inscriere curs perfectionare profesionala (.doc)
12. Lisat documente necesare privind autorizarea la Legea 126 (.doc)
13. Lista documentelor necesare la angajare - in format .doc (.doc)
14. Model completare Ordin de plata (.pdf)
Model - Contract Individual de Munca (.doc)
Model - Act aditional la Contractul Individual de Munca (.doc)
Model - Decizie de incetare a Contractului Individual de Munca (.doc)
Model - Nota de Lichidare(.doc)
16. ADEVERINTA de finalizare a stagiului (anexa 5 - Hotarirea 473-2014 -Normele de aplicare L335/2013)(doc.)
17. CERTIFICAT de finalizare a stagiului (anexa 4 - Hotarirea 473-2014 -Normele de aplicare L335/2013)(doc.)
18. Model contract stagiu (anexa 1 - Hotarirea 473-2014 -Normele de aplicare L335/2013)(doc.)
19. Comunicare privind detasarea salariatilor in strainatate(anexa 1 si anexa 2) Romana (doc.)
19'. Comunicare privind detasarea salariatilor in strainatate(anexa 1 si anexa 2) Engleza (doc.)
20. Formular FIAM (doc.)