FORMULARE  


Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular si cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectarii informatiei
descarca (.pdf)
Autorizare functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
Formular - Cerere autorizare functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si opis
descarca (.doc)
Formular - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii
descarca (.doc)
Autorizarea functionari din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (HG 1426/2006) - documente necesare
descarca (.pdf)
Autorizare/Avizare materii explozive (Legea nr.126/1995)
Formular - Cerere catre I.T.M pentru acordarea autorizatiei conform art. 8 si/sau art. 9 Legea 126/1995
descarca (.doc)
Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectiea
Formular - Cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie
descarca (.doc)
Formular - Cerere de reinoire certificat de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie
descarca (.doc)
Formular - Cerere in vederea avizarii documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniulsecuritatii si sanatatii in munca
descarca (.doc)
Formular - Notificare pentru prestare permanenta in regim de stabilire
descarca (.doc)
Formular - Notificare pentru prestare temporara sau ocazionala
descarca (.doc)
REGES - REVISAL - ZILIERI
Formular - Cerere pentru obtinerea parolei in vederea accesului online la registrul de evidenta electronica a salariatilor .doc
descarca (.doc)
Formular - Adresa de inaintare a registrului de evidenta electronica a salariatilor REVISAL
descarca (.doc)
Formular - DECIZIE - delegare de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca
descarca (.doc)
Formular - DECIZIE - delegarea de competenta pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
descarca (.doc)
Formular - Informare incheiere contract prestari servicii REVISAL
descarca (.doc)
Formular - Cerere eliberare registre evidenta zilieri
descarca (.doc)
Formular - Adresa inaintare extras din registrul de evidenta a zilierilor
descarca (.doc)
Eliberare Carnete/Adeverinta Vechime
Formular - Cerere eliberare carnet/adeverinta vechime munca
descarca (.doc)
Formular - Proces verbal eliberare carnet/adeverinta vechime munca
descarca (.doc)
Legea 544-2001
Formular - Cerere de informatii de interes public (Legea 544/2001) (anexa 4)(.doc)
descarca (.doc)
Formular - Reclamatie administrativa tip1 (Legea 544/2001) (anexa 5)(.doc)
descarca (.doc)
Formular - Reclamatie administrativa tip2 (Legea 544/2001) (anexa 6)(.doc)
descarca (.doc)
Formular - sesizare(.doc)
descarca (.doc)
Formular - Cerere inscriere in audienta (.doc)
descarca (.doc)
ALTE MODELE DE FORMULARE
Formular - Cerere inscriere curs perfectionare profesionala (.doc)
12. Lisat documente necesare privind autorizarea la Legea 126 (.doc)
13. Lista documentelor necesare la angajare - in format .doc (.doc)
14. Model completare Ordin de plata (.pdf)
Model - Contract Individual de Munca (.doc)
Model - Act aditional la Contractul Individual de Munca (.doc)
Model - Decizie de incetare a Contractului Individual de Munca (.doc)
Model - Nota de Lichidare(.doc)
16. ADEVERINTA de finalizare a stagiului (anexa 5 - Hotarirea 473-2014 -Normele de aplicare L335/2013)(doc.)
17. CERTIFICAT de finalizare a stagiului (anexa 4 - Hotarirea 473-2014 -Normele de aplicare L335/2013)(doc.)
18. Model contract stagiu (anexa 1 - Hotarirea 473-2014 -Normele de aplicare L335/2013)(doc.)
19. Comunicare privind detasarea salariatilor in strainatate(anexa 1 si anexa 2) Romana (doc.)
19'. Comunicare privind detasarea salariatilor in strainatate(anexa 1 si anexa 2) Engleza (doc.)
20. Formular FIAM (doc.)