TEMATICI DE CONTROL 
 • Tematici control 2017
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 4 SSM -2017.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 3 SSM -2017.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 SSM -2017.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 SSM -2017.


 • Tematici control 2016
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 4 SSM -2016.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 3 SSM -2016.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 SSM -2016.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 SSM -2016.
 • Metodologia pentru derularea actiunii (13) de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul ssm in unitatile cu locuri de munca verzi (recuperare-reciclare deseuri, producere energie electrica din surse regenerabile).
 • Metodologia pentru derularea actiunii (14) de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul ssm in unitatile de producere si distributie a energiei electrice.
 • Metodologia pentru derularea actiunii (11) de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la expunerea lucratorilor la agenti chimici la locul de munca (regulamentele REACH si CLP).
 • Metodologia pentru derularea actiunii (15) de verificare a modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive in exploatarile miniere, silozurile de cereale si fabricile de nutreturi combinate, de fabricare a bauturilor alcoolice, a mobilei, activitatile din compania romarm si unitatile de distributie a combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate.partea 1, partea 2


  Tematici control 2015
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 SSM -2015.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 SSM -2015.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 3 SSM -2015.
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 4 SSM -2015.
 • Tematici control 2014
 • Metodologie privind derularea Actiunii nr. 1 din PROGRAMUL CADRU DE ACTIUNI AL INSPECTIEI MUNCII PENTRU ANUL 2014 - „Campania europeana pentru prevenirea alunecarilor si caderilor la acelasi nivel". Anexa 1
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 SSM -2014
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 SSM -2014
 • Tematici control 2013
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 SSM -2013
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 SSM -2013
 • Tematici control 2012
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 3 SSM -2012
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 SSM -2012
 • Tematica de control in campania europeana privind "Riscurile psihosociale la locul de munca", coordonata de Comitetul inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii
 • Tematica de control in campanie nationala privind verificarea realizarii efective a evaluarii riscurilor in IMM
 • Tematica de control in campanie nationala privind implementarea legislatiei nationale care transpune legislatia comunitara din domeniul SSM
 • Tematica de control in campanie nationala privind verificarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca specifice domeniilor constructiilor de cladiri si a lucrarilor speciale de constructii
 • Tematica de control in campanie nationala privind "un mediu de munca sigur si sanatos in exploatarile miniere la zi"
 • Tematica de control in campanie nationala privind sesiuni de informare si constientizare a angajatorilor si lucratorilor din IMM, promovarea bunelor practici de SSM
 • Tematica de control in campanie nationala privind supravegherea pietei produselor industriale
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 SSM -2012
 • Tematici control 2011
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 4 SSM -2011
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 3 SSM -2011
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 2 -2011
 • Tematica de control in domeniul constructiilor
 • Tematica de control in domeniile silvicultura, expl forestiere, taierea si rindeluirea lemnului
 • Tematica de control in domeniul metalurgiei si energiei
 • Tematica de control in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane
 • Tematica de control in activiatati de paza si garda
 • Tematica de control in Campania de monitorizare privind implementarea legislatiei nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, care transpune legislatia comunitara, inclusiv HG 1049 – industria extractiva de suprafata sau subteran
 • Tematica de control a ITM Neamt pe trimestrul 1 -2011