Solicitare informaţii. Legislaţie  
 • Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor conform Legii 544/2001 este dl. Sîsîna Elvis din cadrul compartimentul Relaţii cu Publicul
  Telefon : 0233-234181
  Email: itmneamt@itmneamt.ro


 • Solicitarea de Informaţii
  Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, puteţi trimite o cerere pe adresa str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neamţ. Cererea de solicitare (în conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare) trebuie să fie adresată explicit Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ şi trebuie să cuprindă următoarele:
  -informaţia solicitată, astfel încat să permita identificarea informaţiei de interes public;
  -numele, prenumele şi semnatura solicitantului;
  -adresa la care se solicită primirea răspunsului.
  Mai jos puteţi descărca un model - formular cerere de informaţii de interes public (anexa 4 din Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare)

  Formular - tip cerere de informaţii de interes public (Legea 544/2001) (anexa 4)(.doc)


 • Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţia administrativă (refuz şi netrimitere în termen legal)


 • Lista documentelor de interes public şi Lista cu documentele produse/gestionate de ITM Neamţ


 • Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001